Avsluttet som klubbmestere

  • Klubbmestere: (Fra venstre) Hanne Jobine Eriksen (bilcross junior), Simen Narvestad (bilcross senior) og Rebecca Hunsbedt (bilcross damer). FOTO: Anne Beth Mål Arntzen