– Veldig gøy

  • Per Hobbesland Eftestøl (8) og Ole Tom Eftestøl (5) synes de er moro å sykle. FOTO: Olav Hoel
    1/8