Lag-NM til Utsikten Golfpark

  • Utsikten Golfklubb er et av lagene som deltar. Fra venstre; Petter Aamodt, Anders Jens Lund (kaptein), Harry Lyngsvåg, Pål Rune Kristoffersen og Morgan Håland. FOTO: Privat
    1/2