Fra den ene til den andre

  • Elvevegen 1 C (Gnr 104, bnr 77, seksjon 11) er solgt for kr 2.265.000 fra Janne Solveig Røynestad og Sven Tore Røynestad til Elbjørg Flikka (05.06.2019) FOTO: Hedda Ovidia Stølen