Sivilforsvarets varslingsanlegg er fraværende langs kysten mellom Egersund og Kristiansand.

Odd Skarbomyr, DSB

Ingen lokale varslingsanlegg

Onsdag testet Sivilforsvaret varslingsanleggene som skal varsle befolkningen om akutt fare. Men du hørte dem ikke.

Publisert:
 • Åse Astri Bakka

Onsdag klokken 12.00 testet Sivilforsvaret signalet «Viktig melding - lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg. Dette for å sjekke at de faktisk virker.

Men dersom du oppholdt deg i Kvinesdal så hørte du ikke noe. Ikke fordi de ikke virker, men fordi de er fraværende.

Halvparten hører dem

Rundt om i landet er det cirka 1.250 varslingsanlegg med sirener som kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, ifølge sjef Tore Ketil Stårvik for Sivilforsvaret i en pressemelding i forkant av onsdagens test.

Anleggene er plassert i byer og tettesteder og kan høres av omlag halvparten av befolkningen, ifølge Sivilforsvaret.

I vår landsdel er nærmeste varslinsanlegg i Egersund i vest og Kristiansand i øst.

På dette kartet kan du se hvor i landet Sivilforsvaret har varslingsanlegg.

Kan flyttes

– Anleggene er plassert ut for å dekke størst mulig andel av befolkningen, men det er, som oppgitt i pressemeldingen, kun rundt halve befolkningen som oppholder seg i dekningsområdet for disse, opplyser seksjonssjef Geir Ellingsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Lister24.

– Utplasseringen ble gjort på bakgrunn av konsekvens og risikovurderinger og befolkningstetthet. De enkelte sivilforsvarsdistrikt kan i samråd med lokale myndigheter vurdere plasseringen å eventuelt flytte anlegg dersom det vurderes hensiktsmessig, legger han til.

Utplasseringen ble gjort på bakgrunn av konsekvens og risikovurderinger og befolkningstetthet

Politi og kommune

– Hvordan varsles folk som bor i områder uten varslingsanlegg dersom noe skulle skje?

– Varsling og informasjon til befolkningen ved ulykker eller hendelser i fredstid gjøres av politiet eller kommunen, og vi henviser til lokale myndigheter for lokale planer for dette. I en krisesituasjon med bortfall av EKOM kan det være behov for lavteknologiløsninger som varsling og informasjon formidlet med høyttalere i biler, eller ved å gå fra dør til dør, opplyser Ellingsen.

I en krisesituasjon med bortfall av EKOM kan det være behov for lavteknologiløsninger som varsling og informasjon formidlet med høyttalere i biler, eller ved å gå fra dør til dør

Anbefaler utbygging

På spørsmål om det er planer om å sette ut varslingsanlegg litt mer jevn ut over landet, svarer seksjonssjefen at DSB ar anbefalt at antall tyfonanlegg i Sivilforsvaret bygges ut og tilpasses nye bosetningsmønster og risikoområder.

– Dette for å sikre at befolkningen kan varsles under uønskede hendelser i hele krisespekteret selv om mobilnettet er falt ut, sier ELlingsen.

– DSB arbeider også på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) med utarbeide kostnadskalkyler for et nasjonalt mobilbasert varslingssystem. Flere kommuner har tatt i bruk slike system i dag.

Publisert:

Flere artikler

 1. MENINGER

  Vi skal lytte til motvinden

 2. KULTUR

  Kvinesdal - utvandrarkommunen på Sørlandet

 3. NYHETER

  Forventer høy korona-risiko

 4. NYHETER

  – Det er dramatiske tiltak

 5. NYHETER

  – Urettferdig at de møter motstand

 6. NYHETER

  Oppfordrer til kommunal kompensasjon