1,25 millioner i kollekt

  • Sommerstevnet i Sarons Dal hadde samlede gave- og kinoinntekter på i overkant av to millioner kroner. Bildet er fra søndagens avslutningsgudstjeneste der Egil Svartdahl talte. FOTO: Torrey Enoksen