Bryggerhuset risikerer prikkbelastning

  • Kvinesdal kommune har tatt ut flere bilder fra Bryggerhusets facebookside - bilder kommunen mener kan være i konflikt med lovverket. FOTO: Mona Wikøren