– Elevene vil være mer ute enn vanlig og friminutter vil kunne være forskjøvet mellom de ulike elevgruppene, heter det på hjemmesiden til Feda skole.

Tom Arild Støle

Neste uke åpnes skolene - slik gjøres det i Lister

I løpet av neste uke vil alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn. I lys av smittevernreglene kan ikke alle være på skolen samtidig. Slik løser Lister-skolene det.

Publisert:
 • Malene Sørensen Lundberg

I Kvinesdal opplyser kommunalsjef Geir Bruli at de åpner alle skolene på tirsdag.

– Detaljplanleggingen holder vi på med nå, det er derfor vi har stengt mandag, slik at vi kan planlegge frem til tirsdag. Vi har dialog med skyss for å finne ut av det, men det blir tilnærmet lik skolehverdag på tirsdag, opplyser Bruli.

Detaljplanleggingen holder vi på med nå, det er derfor vi har stengt mandag, slik at vi kan planlegge frem til tirsdag.

Kommunalsjef Geir Bruli i Kvinesdal ønsker elevene velkommen tirsdag.

Privat

Hægebostad

I Hægebostad har de i utgangspunktet planlagt oppstart på tirsdag.

– Vi skal ha møte i dag og på mandag, og hvis ikke alle brikkene er på plass på mandag, må vi eventuelt revurdere, sier pedagogisk konsulent Malin Stokkeland.

Den største utfordringen er i forhold til skyss, ettersom en stor prosentandel av elevene bruker offentlig transport til og fra skolen. I tillegg er det andre avklaringer som må plass, forteller Stokkeland.

– Ellers jobber vi det vi med det vi kan for å gi et godt og trygt tilbud, forsikrer hun.

Farsund

I Farsund kommune åpnet skolene for 1. til 4. trinn den 27. april, og nå åpnes skolen ytterligere gjennom en gradvis opptrapping for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i løpet av neste uke.

For Farsund barneskoles del betyr det at skolen tar imot 5. til 7. trinn på tirsdag.

Farsund voksenopplæring starter opp med alle grupper fra onsdag. Samme dag tar også Farsund ungdomsskole mot sine elever og barneskolene på Vanse og Borhaug imot 5. til 7.-klassingene. Lista ungdomsskole åpner på torsdag.

– Det gjelder likevel om å skynde seg langsomt for å gjøre åpningene på en trygg og god måte, sier fungerende kommunalsjef for oppvekst og kultur i Farsund, Tor Magnus Knutsen.

Mona Wikøren

– Skynde seg langsomt

Fungerende kommunalsjef for oppvekst og kultur i Farsund, Tor Magnus Knutsen, sier de gleder seg til å få elevene tilbake på skolen.

– Det gjelder likevel om å skynde seg langsomt for å gjøre åpningene på en trygg og god måte, i forhold til å samle alle på skolen og frakte elevene til og fra skolene på en sikker måte.

Det gjelder likevel om å skynde seg langsomt for å gjøre åpningene på en trygg og god måte.

Skyss er en av utfordringene de står ovenfor, og derfor kommer den gradvise åpningen godt med, hvor de får oversikt over hvor mange elever som anvender den offentlige transporten. Knutsen oppfordrer foresatte til å spille på lag, ved at de som har anledning til å kjøre barna selv gjør nettopp det.

– Ellers er vi også kommet godt inn i våren, en tid som bidrar til at flere barn og ungdom kanskje velger å spasere eller sykle til skolen der dette oppleves trygt, sier Knutsen.

Krevende

– Det er veldig krevende å få inn alle elevene med de smittebegrensende tiltakene vi nå har, tiltak som gjør det utfordrende å organisere en god skoledag. Men jeg har stor tillit til jobben som legges ned, og jeg tror vi skal få det til på en grei måte. Nå jobbes det med en totalvurdering i forhold til skyss, romplassering, å få rigget skolen godt, og til å ta imot elevene på en trygg og god måte. Gode risikovurderinger, samt grundig innarbeiding av reglene på enhetene, er derfor viktig for å åpne også for disse elevene.

– Har dere plass til å ta imot alle elevene?

– Det jobber vi nå med å få på plass. Det letter litt at det er åpnet for større grupper, så jeg tenker vi får på plass alle elevene på skolen. Det er noen utfordringer, og selv om vi går tilbake til å ha elevene i sine vanlige klasser så må vi kanskje dele opp litt, sier Knutsen.

De er forberedt på å videreføre en del uteundervisning, noe de allerede har benyttet seg av for 1. til 4. trinn. Og nettundervisning er noe ungdomsskoleelevene allerede er kjente med fra tidligere, og dette kan også bli en del av opplegget.

Det letter litt at det er åpnet for større grupper, så jeg tenker vi får på plass alle elevene på skolen.

Det er planlagt felles oppstart, med unntak av en skole som starter torsdag, informerer virksomhetsleder innen oppvekst i Lyngdal, Terje Litland.

Torrey Enoksen

Lyngdal

I Lyngdal er det planlagt felles skoleoppstart onsdag neste uke.

Unntaket er Å barneskole som starter opp på torsdag på grunn av installering av varmt og kaldt vann i klasserom, av smittevernfaglig hensyn.

– Vi er i planleggingsfasen med tanke på både organisering, informasjon til foreldre og elever, samkjøring med AKT for skyss og samarbeid med foresatte og involverte. Det viktigste er at foreldre og barn kjenner seg trygge, og at smittevernstiltakene er på plass, sier virksomhetsleder innen oppvekst i Lyngdal, Terje Litland.

Han opplyser at de vil gjennomgå hvordan smittevernstiltakene skal praktiseres sammen med ansatte - og hvordan dette vil viderebringes til elevene. Det blir fokus på hvordan skolene skal håndtere undervisning og kohorter, og at hjemmesiden for de enkelte skolene vil fungere som en informasjonskanal.

Det blir en felles oppstart, men det er ikke sikkert at ungdomsskoleelevene kan komme samtidig.

– Det blir en felles oppstart, men det er ikke sikkert at ungdomsskoleelevene kan komme samtidig. I forhold til Lyngdal ungdomsskole er det sannsynlig med differensiering knyttet til skolestart. Barneskolen har jo litt erfaring med tanke på 1. til 4. trinn som har hatt obligatorisk oppmøte, men har nå litt logistikkutfordringer til blant annet skyss. Byremo ungdomsskole har mer romkapasitet og har derfor økt mulighet til å få det til, forteller Litland.

Gleder seg

Han påpeker at den felles dugnaden fortsatt er viktig nå som skolene åpner og det blir viktig å passe hygiene og smittevernstiltakene. Det blir et kontinuerlig samarbeid mellom foreldre, lærere og elever om å inneha den samme holdningen.

– Jeg tror at alle vil gjøre sitt beste, men at det blir krevende. Alle må bruke fornuften og hjelpe hverandre. Vi må være tydelige på at smittevernsreglene går foran alt. Jeg tror virkelig elevene er innstilte, men de er unge og sprudlende og kan glemme seg ut når de endelig treffes igjen. Det er ikke til å stikke under en stol at det er krevende for alle. Men vi ser veldig fram til å starte opp på skolene og treffe elevene igjen, sier Litland.

Flekkefjord

I Flekkefjord har de også gått for en gradvis åpning. Mandag åpner Gyland skole, tirsdag åpner Hidra skole, Sirdal og voksenopplæringen, mens onsdagen åpner Flekkefjord ungdomsskole og Sunde skole.

– Det er såpass store logistikkutfordringer med de to sistnevnte at vi trenger litt mer tid på oss før de åpner. Det kan bli aktuelt at elevene kommer annenhvert dag eller har kortere skoledager. Men de andre skolene er mindre og har store nok lokaler til at alle elevene kan komme, men det blir kortere skoledager, informerer kommunalsjef i Flekkefjord, Svein Hansen.

At det er utfordrende å legge til rette massiv skolestart kombinert med smittebegrensende tiltak, er ikke å se bort ifra. Men Hansen påpeker at de begynner å få trening i dette nå:

– Dette er jo tredje runden med oppstart; først barnehagene, så grunnskole 1. til 4. trinn, og nå skolene. Vi begynner å få trening i logistikken.

I utgangspunktet er skyss av elevene en utfordring i Flekkefjord kommune også, men ettersom de vurderer nevnte tiltak ved de største skolene, vil det minske trafikken på skoleskyssen. Kommunalsjefen har derfor troen på at det går seg til.

Neste uke åpner skolene i Listerregionen gradvis for alle trinn. Bildet viser Berge barneskole i Lyngdal.

Tom Arild Støle
Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  Siste brikkene på plass før skolestart på mandag

 2. NYHETER

  Ber politiet etterforske

 3. NYHETER

  Skal kartlegge sårbare bedrifter

 4. NYHETER

  Jobber med Norway Rock-løsning

 5. NYHETER

  – Mener flertallet snudde kappa etter vinden

 6. NYHETER

  – Beskriver forferdelige forhold