Ingen lovbrudd ble avdekket

  • Kvinesdal kommunes krisesentertilbud er etter boka. FOTO: Malene Sørensen Lundberg