Forvaltningsutvalget i Kvinesdal kommune tok stilling til NVEs godkjenning om endring i detaljplanen på Buheii.

Multiconsult

Enige med NVE

I Forvaltningsutvalget 30. april tok Kvinesdal kommune stilling til NVEs godkjenning av endring i MTA-planen for Buheii-anlegget.

Publisert: Publisert:
  • Malene Sørensen Lundberg

Spørsmålet som ble tatt opp, var hvorvidt Kvinesdal kommune bør klage på vedtaket knyttet til det påbegynte vindmølleanlegget.

Forvaltningsutvalget vedtok rådmannens forslag med seks mot en stemme (Frp): Forvaltningsutvalget viser til NVE sitt vedtak av 15. april om endring av detaljplan/MTA-plan inkludert plassering av riggplassen R1. Ut fra trafikksikkerhet ville det vært en bedre løsning å legge riggplassen på vestsida av fylkesveien, men terrenginngrepene blir større og myr vil gå tapt, og utvalget velger derfor å ikke klage på vedtaket.

Publisert:

Les også

  1. Ber politiet etterforske

  2. Avslår klager på Buheii vindkraftverk

  3. Stopp anleggsarbeidene for Buheii vindkraftverk umiddelbart!