Søker om dispensasjon

  • Knaben sett fra lufta. FOTO: Rune Hauan