Arbeidsledigheten opp siden juli

  • Juni-tallene fra NAV viser at Flekkefjord har fylkets nest høyeste ledighet, mens Hægebostad har fylkets laveste. FOTO: Mona Wikøren