Samfunnsstraff for politivold

  • Volden mot politimannen fant sted her på legevakten på sykehuset i Flekkefjord i april i år. FOTO: Tom Arild Støle