IA-priser til Kvinesdal og Eiken

  • Sentrum barnehage mottar IA-prisen for offentlig sektor. Fra venstre: Torunn Thune, Horie Alim, Silje Egenes, Christina Tønnessen og styrer Bente Ingebretsen som intervjues av påtroppende fylkesdirektør for NAV Agder, Elisabeth Blørstad. FOTO: Kathrine Helland