Kommunestyret i Kvinesdal vil gi næringslivet tiltakspakke.

Malene Sørensen Lundberg

Drøftet tiltakspakke til næringslivet

Kommunestyret i Kvinesdal drøftet i onsdagens møte en lokal tiltakspakke til næringslivet.

Publisert: Publisert:
 • Olav Hoel

– Lokal tiltakspakke til næringslivet må ses i sammenheng med kommunens totale økonomiske situasjon. Rådmannen legger i neste formannskapsmøte frem forslag til ramme for en lokal tiltakspakke til næringslivet. Endelig innhold i en lokal tiltakspakke ses i sammenheng med foreslått mulig ramme, heter det i protokollen.

I onsdagens møte ble det bevilget inntil 250.000 kroner til Handelshuset Kvinesdal og inntil 100.000 kroner til Visit Knaben til dekning av 50
prosent serviceavgift for de deltakende bedriftene.

– Det totale beløpet på inntil 350.000 kroner dekkes av næringsfondet, post «Tilskudd/forundersøkelser», heter det i protokollen.

Les også

Skal kartlegge sårbare bedrifter

Les også

Kvinesdal får 4,7 millioner kroner fra staten

Markedsføring

Samtidig bevilges det også midler til markedsføring av Kvinesdal, hvor det skal nedsettes en markedsføringsgruppe som får i oppgave å legge frem forslag til markedsføringspakke. Denne gruppen skal ledes av næringssjefen, og vil i tillegg bestå av leder for markedsføring i Visit Knaben, daglig leder i Handelshuset Kvinesdal og en representant fra reiselivsnæringen. Formannskapet tar så stilling til endelig beløp når forslag til markedsføringspakke foreligger.

– Nedstengningen av samfunnet i forbindelse med koronakrisen har ført til at utvikling og nye prosjekter blir satt på vent når ansatte i bedriftene permitteres. Hvis det meste av staben er permitterte, kan det være krevende å starte opp igjen når krisen er over. Flere virksomheter kan også ha mistet nøkkelpersonell underveis. Som samfunn – næringsdrivende og ansatte – trenger vi å se fremover. Det må derfor utredes mulighet for å kunne få tilskudd i stedet for å permittere ansatte. Ansatte som kunne arbeidet med utvikling og innovasjon og stake ut veien for tiden etter krisen, heter det i protokollen.

Som samfunn – næringsdrivende og ansatte – trenger vi å se fremover. Det må derfor utredes mulighet for å kunne få tilskudd i stedet for å permittere ansatte.

Blant annet vil også krav om alkoholavgifter til serveringssteder og utsalgssteder som har stengt eller har dokumenterbart stort fall i omsetning, frafalles fra og med 01.01.2020 til og med 31.5.2020.

– Deretter gis formannskapet i oppdrag å eventuelt forlenge fritaket, heter det i protokollen.

Lønnstilskudd

Kommune ber derfor om en vurdering av muligheten for å la bedrifter kunne
få lønnstilskudd for deler av staben, i stedet for at staten bruker penger på et høyt antall permitterte.

– Partene i arbeidslivet må finne en modell det kan enes om og som
ikke oppfattes usolidarisk for de som forblir permitterte, skriver de videre i protokollen.

Videre vil det fremmes en egen sak med mulig utvidelse av sommerjobb for ungdom.

Samtidig vil kommunen innenfor gjeldende regelverk tilstrebe at alle kjøp av varer og tjenester gjøres lokalt

Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  Bevilget tiltakspakke på en million

 2. NYHETER

  Skal kartlegge sårbare bedrifter

 3. NYHETER

  Prioriterer omsorgssenter-utbygging

 4. NYHETER

  – Skeptiske til fremtiden

 5. NYHETER

  Tre rigger kan bli lagt i opplag i Fedafjorden

 6. NYHETER

  Millionoverskudd for entreprenørfirma