Med personlig oppfordring til ordføreren

  • Helge Briseid Risnes med personlig oppfordring til Kvinesdals ordfører. FOTO: Åse Astri Bakka