Statkraft tror de skal klare det

  • Statkraft vil søke om en forlengelse ut 2022. FOTO: Bjørn Hoel