Har fått utvidet skjenking

  • Nina og Stein Arve Haugland foran deres nye spisested Grisen, på Åmot i Kvinesdal. Driverne har nå også fått godkjent utvidelse av sin skjenkebevilling. FOTO: Bjørn Hoel