– Vindkraftanlegg gir store sår i naturen

  • FOT mener at det må legges større vekt på natur- og friluftslivsverdier i planleggingen til NVEs ramme til vindkraft. FOTO: Picasa