Elevråd etterlyser trafikk-tiltak

  • Elevrådet ved Austerdalen skole har søkt kommunen om trafikksikkerhetstiltak i flere år. FOTO: Olav Hoel