Trakk innsigelse på Øyesletta

  • Innsigelsen mot omdisponering av jordbruksareal til næring og industri på Øyesletta er trukket av fylkeskommunen. FOTO: Rune Hauan