Planlegger E39 ved Lervika

  • Slik ser Statens vegvesen for seg kryssing av Fedafjorden med en ny bro inntil dagens bro. Nye Veier ønsker å legge broen nær Lervika. FOTO: Statens vegvesen