Fant ingen avvik av betydning

  • Skjenkekontrollen fant ingen avvik på «Bekkereinan Rock Fest» 4. august. FOTO: Stian Reistad