Formannskapet i Kvinesdal går sterkt imot eventuelt nye vindturbinparker i fremtiden gjennom regionplanen.

Olav Hoel

Ønsker ikke nye vindturbinparker

Formannskapet presiserer i sitt vedtak for innspill til Høringsplansprogrammet for Regionplan Agder 2030 at de vil motarbeide alle former for vindturbinparker.

Publisert:
 • Malene Sørensen Lundberg

Høringsplansprogrammet for Regionplan Agder 2030 ble tema under formannskapsmøtet. Kort fortalt ber Agder fylkeskommune om innspill fra kommuner, regional stat, organisasjoner og andre samfunnsaktører i Agder, som skal prioriteres i den neste fireårsperioden.

Rådmannens innstilling ble onsdag politisk behandlet av formannskapet. Rådmannens forslag var at kommunes prioriteringer til tiltak vedtas slik de fremgår av rådmannens saksfremstilling.

Formannskapet i Kvinesdal sto sterkt imot eventuelt nye vindturbinparker i fremtiden gjennom regionplanen.

Skjermdump

Vindturbin

Debatten i saken gikk mye rundt Arne Ryghs tilleggsforslag, hvor de presiserer at kommunen vil motarbeide alle former for vindturbiner.

Trine Nilsen Klungland påpekte at det har vært delt syn i forhold til tidligere saker vedrørende vindkraft, og at hun var i tvil om ikke det burde nevnes vindkraft konkret.

– All ny vindkraft er vi imot, slik jeg har forstått det politiske miljøet, responderte ordfører Kvinlaug.

Judith Kvelland Rogstad uttaler også å ha oppfattet at man ikke vil ha utbygging i kommunen av vindkraft, og at det ikke er den typen utvikling man vil ha mer av i bygda.

Malin Stokkeland foreslo, i likhet med Arne Rygh, å tydeliggjøre Kvinesdal kommunes syn i den saken.

Enstemmig

Formannskapet voterte over det forslaget med tillegget fra Rygh, som ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsmomentet lyder slik:

– Kvinesdal ønsker ikke utbygging av vindturbiner, ei heller såkalt vindturbinpark. Vi vil motarbeide alle former for vindturbinparker og si tydelig ifra at deres aktivitet ikke er i samsvar med vårt ønske om bedre region for våre innbyggere

Formannskapet i Kvinesdal sto sterkt imot eventuelt nye vindturbinparker i fremtiden for regionplanen.

Skjermdump
Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  Vil hindre vindkraftverket

 2. MENINGER

  Landbaserte vindmøller er ikke ønsket i Agder

 3. NYHETER

  Fikk medhold i bevilgning på 40.000 til områdeanalyse

 4. NYHETER

  Formannskapet gav sin støtte

 5. NYHETER

  Bevilget tiltakspakke på en million

 6. MENINGER

  Korrupsjon, inhabilitet og etiske retningslinjer