Ville hatt avklart veivalg

  • Ordfører Per Sverre Kvinlaug og politikerne i Kvinesdal må trolig forholde seg til to forskjellige planer for plassering av nye E39. FOTO: Tom Arild Støle