Fant tre avvik

Miljødirektoratet fant tre avvik på sin inspeksjonsrunde på Eramet Kvinesdal i begynnelsen av april.

Publisert: Publisert:

Problemer med renseanlegget for kvikksølv til luft har ført til overskridelser av utslippsgrensen i tillatelsen, skriver miljødirektoratet i sin rapport om det første avviket de fant på sin inspeksjonsrunde i begynnelsen av april.

De har også funnet avvik i at utslippene av noen komponenter i Sigevannet i deponiet har overskredet grensene i tillatelsene. Siste avvik skyldes at måleprogrammet ved Eramet har noen mangler. Eramet Kvinesdal må før 1. juli bekrefte at de har rettet opp i disse avvikene.

Bedriften har også fått noen anmerkninger etter inspeksjonsrunden. Disse forholdene anses som nødvendige å påpeke, men kan ikke karakteriseres som avvik, ifølge Miljødirektoratet. Dette gjelder blant annet mangelfull loggføring og prøvetaking som kan forbedres.

Publisert:

Les også

  1. Eramet vil ha flere lærlinger

  2. Beskylder Eramet for sosial dumping

  3. En av 71 med sommerjobb på smelteverket