Spenstige planer for sentrum

  • Snøhettas forslag er et symbolsk tårn i sentrum. Klikk på bildet for å frem bilderigg med flere skisser. FOTO: Snøhetta
    1/13