Vil ha flere opplysninger

  • Ordfører Per Sverre Kvinlaug minner om at Stakraft allerede har fått konsesjon. FOTO: Mona Wikøren