Først i verden med tjærefri elektrodemasse

  • Fra kontrollrommet har ovnsoperatør Josef Omland kontroll over prosessene som pågår i en av ovnene hvor det er tatt i bruk ny elektrodemassen. FOTO: Torrey Enoksen