Fra den ene til den andre

  • Nedre Hetleskeid 18 i Kvinesdal er solgt for kr 2.690.000 fra Brødrene Haddeland As til Jeanette Egeland. FOTO: Julie Johansen