Kvindøl dømt for villmannskjøring

Den 23 år gamle kvindølen var ruset og ble jaktet på av politiet i en nesten to timer lang biljakt. Nå er han dømt.

Publisert:
 • Svein Morten Havaas

Dommen, som ble avsagt i Lister tingrett lille julaften, lyder på 45 dagers fengsel, en bot på 20.000 kroner og en tilværelse som fotgjenger i minst fire år der full ny førerprøve må avlegges for å få «lappen» tilbake. Ved soning av fengselsstraffen kommer fem dager til fradrag for utholdt varetekt.

Straffen er omtrent som påstått av aktor, politiadvokat Hellek Rue, men boten er 10.000 kroner mer enn påstått og han hadde bedt om at 23-åringen ble fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for alltid.

Les også

Tiltalt etter vill biljakt

Les også

Politijakt med hasardiøs kjøring

Vill biljakt

Den ville biljakten skjedde gjennom store deler av Kvinesdal kommune mandag 1. oktober 2018. 23-åringen, som hadde slitt med et rusproblem i lang tid, var ruset etter å ha inntatt ulike narkotiske tabletter som blant annet valium, sobril og mogadon. Blodprøve tatt av ham etter kjøringen viste at han var ruspåvirket tilsvarende en alkoholpromille over 1,2.

Han var klar over at han ikke skulle kjøre bil i den tilstanden han var i, men satte seg likevel bak rattet for å kjøre fra sin bopel til Liknes for å kjøpe mat. Han hadde en eller to passasjerer med seg i bilen. Disse var også ruset.

Det var på vei tilbake til bopel og ut av sentrum at han så en politibil komme kjørende og snudde da de så bilen hans. Han tenkte at politiet ville stoppe ham siden han ikke hadde førerkort og var ruset.

Politibilen la seg bak og ga signal om at han måtte stoppe, men han økte i stedet farten og forsøkte å komme seg vekk fra politiet. Det ble starten på en nesten to timer lang biljakt hvor politiet forsøkte å få stoppet kjøringen og pågrepet ham. Biljakten endte til slutt med at 23-åringen greide å kjøre fra politiet og parkere bilen i et skogholt hvor han forlot bilen og gikk hjem til sin mor. Han ble pågrepet hos moren kort tid etter.

Her jaktes 23-åringen på av politiet. Nå er han tiltalt - blant annet for villmannskjøring og for å ha forsøkt å rygge på de to politibetjentene i bilen.

Privat

Kjørte «over alt»

Tiltalte har forklart at han gjorde det han kunne for å unnslippe politiet og kjørte tidvis «det bilen kunne gå», som var maks 110 km/t. Han kjørte både i 60- og 80-soner, men hevdet at han roet farten forbi skolen i Austerdalen.

23-åringen kjørte «over alt» og blant annet sikk-sakk i veien for å hindre at politibilen skulle kjøre forbi ham. Han har ikke erkjent straffskyld for uaktsom kjøring, men det har retten tolket som at han mener at han ikke har holdt så høy fart som aktor har påstått. I tiltalen hevdes det at han holdt en fart på mellom 60 og 140 km/t.

Retten mener imidlertid det er utvilsomt at han kjørte uaktsomt ved å ikke være hensynsfull, aktpågivende og varsom. Det understrekes i dommen at han handlet helt bevisst og utviste en fast og langvarig vilje til å kjøre på denne uaktsomme måten.

Det er lagt avgjørende vekt på forklaringen fra tre politibetjenter som deltok i den ville biljakten.

23-åringen ble forsøkt stanset på hovedveier og sideveier nærmest over hele kommunen: Gjennom Liknes, på Øyesletta og opp og ned Vesterdalen og Austerdalen.

Politiet brukte blålys hele tiden og tidvis sirene. 23-åringen bråbremset flere ganger.

– Selv om trafikken var begrenset, var kjøringen en fare for både han, politiet og potensiell annen trafikk, skriver rettens leder, tingrettsdommer Hilde K. Sakariassen, som hadde Inger-Lill Grimestad og Glenn Buland med seg som sivile meddommere.

Selv om trafikken var begrenset, var kjøringen en fare for både han, politiet og potensiell annen trafikk.

Politipatruljen hadde kontakt med operasjonssentralen som ga instrukser om de tiltak som skulle benyttes. Til slutt ble Utrykningspolitiet tilkalt. De la ut «spikermatte» som kvindølen kjørte over, men uten at han stoppet eller at bilen ble satt ut av funksjon.

Rygget nesten på politiet

På en mindre grusvei som førte ut på et jorde fikk 23-åringen problemer med å kjøre videre. Politibetjentene gikk da ut av bilen og frem til tiltaltes bil. De knuste sidevinduene og sa til tiltalte at «nå holder det». Passasjeren skrudde da av tenningen, men 23-åringen startet bilen igjen og gjorde seg klar til å kjøre videre. Han kom seg løs og kjørte fremover på jordet og opp på en smal grusvei ut av jordet.

Da politibetjentene løp etter, begynte 23-åringen å rygge bilen i stor fart bakover slik at han fikk snudd og kjørt ut på veien igjen. Politibetjentene har forklart at de var få meter fra bilen da ryggingen startet. De måtte hoppe ut av veien for å ikke bli truffet.

Retten mener denne handlingen er å anse som et forsøk på vold mot politiet i lovens forstand. Det understrekes at det ikke er tvil om at ryggingen ble foretatt for å hindre pågripelse av tiltalte.

Dommen omfattes også av oppbevaring av narkotiske tabletter, samt kjøring uten gyldige kjennemerker på bilen og tre andre tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

Strafferabatt

Den uaktsomme kjøringen i ruspåvirket tilstand og volden mot politiet er ansett som bærende for straffen.

23-åringens forsvarer, advokat Per Øyvin Andersen, har anført at han bør idømmes samfunnsstraff fordi han er i en god rehabiliteringsfase. Sakens karakter gjør at retten har landet på at det må idømmes ubetinget fengsel i denne saken. Det gjøres etter en samlet vurdering av karakteren på forsøk på vold med stort skadepotensiale og de øvrige forholdene knyttet til biljakten.

At kjøringen skjedde i ruspåvirket tilstand og med stort skadepotensiale både for 23-åringen selv, passasjerene og ikke minst politiet og andre trafikanter er skjerpende ved straffeutmålingen.

23-åringen er tidligere straffedømt tre ganger i perioden 2012–2018, blant annet for flere brudd på vegtrafikkloven. Også det er et skjerpende moment.

Retten tar utgangspunkt i 90 dagers fengsel for ugjerningene, men har gitt strafferabatt på grunn av sakens lange liggetid som ikke kan lastes tiltalte. Hans uforbeholdne tilståelse på de fleste av tiltalepunktene er også tillagt vekt, men har gitt begrenset strafferabatt.

Også personlige hensyn knyttet til rehabiliteringen for rusproblemet er vektlagt i formildende retning. Retten antar at dersom fengselsstraffen ikke blir så lang, vil han ikke ta stor skade av opphold i behandlingen eller andre støttende tiltak.

Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  Fikk delvis medhold av lagmannsretten

 2. NYHETER

  Stjal verktøy i Kvinesdal

 3. NYHETER

  Båtfører dømt for fyllekjøring

 4. NYHETER

  Dømt for vold mot politiet og legetrusler

 5. NYHETER

  22-åring må sone for vold

 6. NYHETER

  Et halvt års fengsel for sex-filming og trusler