Nå har Fylkesmannen gitt tillatelse

Rafossen skal bygges ut. Nå har Sira-Kvina kraftselskap AS fått tillatelse etter forurensingsloven for selve anleggsarbeidet.

Alf Røen Rafoss

Fylkesmannen i Agder har gitt Sira-Kvina kraftselskap AS tillatelse etter forurensningsloven til midlertidig utslipp fra anleggsfase under byggingen av Rafoss kraftverk.

Les hele saken med abonnement