Nå har Fylkesmannen gitt tillatelse

Rafossen skal bygges ut. Nå har Sira-Kvina kraftselskap AS fått tillatelse etter forurensingsloven for selve anleggsarbeidet.

Alf Røen Rafoss

Fylkesmannen i Agder har gitt Sira-Kvina kraftselskap AS tillatelse etter forurensningsloven til midlertidig utslipp fra anleggsfase under byggingen av Rafoss kraftverk.

Sira-Kvina kraftselskap AS søkte 6. november i fjor om tillatelse etter forurensningsloven for midlertidig anleggsvirksomhet. Arbeidene gjelder bygging av Rafoss kraftverk, samt laksetrapp.

Les hele saken med abonnement