Ja til anleggsutslipp ved Rafoss-utbygging

  • Rafossen skal bygges ut. Nå har Sira-Kvina kraftselskap AS fått tillatelse etter forurensingsloven for selve anleggsarbeidet. FOTO: Alf Røen Rafoss