Uønsket søppelfylling

  • Denne søppelfyllingen ved Fidjan er uønsket. Den vil bli fjernet av grunneier Opplysningsvesenets fond (OVF). FOTO: Olaf Landsverk/ Statens naturoppsyn