Ponti’s Cafe og Pizzeria Kvinesdal AS har meldt oppbud. Det er nå åpnet konkurs i selskapets bo.

Google Street View

Pizzeria er slått konkurs

Det er åpnet konkurs i boet til Ponti’s Cafe og Pizzeria Kvinesdal AS.

Publisert: Publisert:
  • Svein Morten Havaas

Det fremgår av en kjennelse som ble avsagt i Lister tingrett tirsdag 12. mai.

Det er selskapets styreleder som selv har levert inn og signert oppbudsbegjæringen. Han utgjør enestyre i selskapet.

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på 570.000 kroner og at selskapets aktiva vesentlig består av varelager og driftstilbehør. Dette har en anslått verdi på rundt 300.000 kroner.

Pizzeriaen har hatt 19 ansatte.

Betalingsvanskene er ikke av forbigående art.

– Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, skriver dommerfullmektig Liv Heimdal Oaland som var dommer i konkursåpningen.

Hun slår fast at vilkårene i konkursloven for å ta oppbudsbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Ingvald Snerthammer er oppnevnt som bostyrer i konkursboet.

Publisert:

Les også

  1. Har overtatt Ponti’s Pizza