Fra den ene til den andre

  • Austerdalsvegen 28 i Kvinesdal er solgt for kr 2.800.000 fra Kjell Inge Hunsbedt til Jan Kjell Galdal. FOTO: Torrey Enoksen