I bakgrunnen på dette bildet skimtes dagens E39-bru over Fedafjorden. Midt på bildet er Eramets anlegg i enden av Øyesletta. Nye Veier ønsker å utrede muligheten for å krysse Fedafjorden ved Lervika like utenfor hjørnesteinsbedriften.

Tom Arild Støle

Støtter E39 om Lølandsvatnet og Vikeså

Nye Veier støtter Statens vegvesens forslag om å legge nye E39 ved Lølandsvatnet i Flekkefjord og Vikeså i Rogaland. Samtidig signaliserer de at de ønsker en annen kryssing av Fedafjorden enn den vegvesenet foreslår.

Publisert:
 • Torrey Enoksen

Dermed går Nye Veier mot høringsutspillet fra både Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune, som vil legge veien langs det såkalte A2-alternativet om Flikka.

Les også

Ville hatt avklart veivalg

Les også

Blandede følelse for E39-innspill over Lervik

Les også

Planlegger E39 ved Lervika

Lølandsvatnet

A1-alternativet som Vegvesenet har utredet mellom Lyngdal vest til Moi i Rogaland, er på drøyt 31,8 kilometer. De foreløpige kalkylene på denne strekningen er beregnet til 12,6 milliarder kroner.

I denne kalkylen ligger et nytt kryss ved Birkeland vest for Feda og Lølandsvatnet, med en 5,6 kilometer lang tilførselsvei til Flikka. Tilførselsveien som skal koble seg til dagens E39 ved Flikka, vil få en 2,5 kilometer lang tunnel, midtdeler og en fartsgrense på 90 kilometer i timen. Totalt er det beregnet 4,4 kilometer med tunnel i dette forslaget.

Vi ber om muligheten til å utrede en ny korridor. Den vil gå nordøst for forslaget fra Statens vegvesen. Her kan vi realisere bedre nytte for trafikantene tilsvarende en milliard kroner med en kortere vei

Nye Veier støtter Statens vegvesens forslag om å legge nye E39 mellom Lyngdal og Ålgård om Lølandsvatnet og Ålgård

Nye Veier
Les også

Ålgård - Lyngdal planen til departementet

A2-alternativet om Flikka er beregnet til å koste over 3,8 milliarder kroner mer, ettersom antall kilometer inn i fjell er beregnet til over 14,8 kilometer. Både vegvesenet og Nye Veier mener dette er samfunnsøkonomisk ikke forsvarlig.

En milliard

Samtidig med at Nye Veier støtter Statens vegvesen om å legge veien om Lølandsvatnet, signaliserer det statlige veiselskapet at de ønsker å krysse Fedafjorden nærmere Lervika. Trafikantnytten av dette - det til si den økte verdien av en kortere veistrekning - er beregnet til en milliard kroner.

Selskapet vil formelt komme med et innspill om å ta ut strekningen mellom Lyngdal vest, Kvinesdal til Lølandsvatnet i Flekkefjord fra kommunedelplanen.

- Vi ber om muligheten til å utrede en ny korridor. Den vil gå nordøst for forslaget fra Statens vegvesen. Her kan vi realisere bedre nytte for trafikantene tilsvarende en milliard kroner med en kortere vei, sier prosjektdirektør for E39 hos Nye Veier, Asbjørn Heieraas, i en pressemelding.

Vi ber om muligheten til å utrede en ny korridor
Les også

Vant anbud hos Nye veier

Nye Veier signaliserte høsten 2019 at de ønsker å utrede kryssing av Fedafjorden ved Lervik. Det kan redusere utbyggingskostnadene mellom Lyngdal vest og Moi med over en milliard kroner.

Nye Veier

Høybro

Heieraas signaliserer at selskapet vil jobbe nært med lokale og regionale myndigheter under utredning av dette alternativet.

Ved å krysse Fedafjorden på en høybro like ved Lervik, vil de trolig foreslå å legge hovedkrysset til Kvinesdal på Frøytland. Herfra kan det ligge tilrette for en nye tilførselsvei som vil komme ut på Øyesletta.

Broen over fjorden må trolig ha en seilingshøyde på 60 meter, slik at skipstrafikken inn til Eramets anlegg på Øyesletta kan passere under broen.

Starte Bue - Ålgård

I en pressemelding signaliserer Nye Veier også at de vil starte arbeidet med å realisere strekningen mellom Bue i Bjerkreim og Ålgård i Gjesdal så fort høringsfristen går ut.

Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  – Kryssing av Fedafjorden er spennende

 2. NYHETER

  Hareide kommer for å diskutere ny E 39

 3. MENINGER

  Velg billigste løsning

 4. NYHETER

  – Har valgt å prioritere denne saken

 5. NYHETER

  – Flott at statsråden vil følge opp

 6. NYHETER

  Vil ha orden i «rotete» innkjørsel