Elvepromenaden sett fra syd.

Snøhetta

Snart til politikerne

En helhetlig plan for torget med tak og flomsikring kan komme til behandling i Kvinesdal kommunestyre i siste møte før jul.

Publisert: Publisert:
 • Karl Birger Sælør
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Dette er tidskrevende prosjekter å jobbe med. Det er viktig at vi tar ting i riktig rekkefølge og begynner i rett ende. I øyeblikket har vi god fremdrift i jobbingen. Vi er optimister, sier Jostein Røyseland.

Han er prosjektleder for «The Landings at Kvinesdal», som har skiftet navn til «Sentrumsutvikling og flomsikring».

Les også

Spenstige planer for sentrum

Les også

Nye folk skal lede flomsikringen

Parallelloppdrag

Det var 7. juni 2017 at kommunestyret vedtok å starte arbeidet med realisering av prosjektet. Når det gjelder første byggetrinn som gjelder plan for torget, inkludert tak over hele eller deler av torget, er man godt i gang. Det samme kan man si om flomsikringen med utbygging av elvepromenaden, kalt «Vesterdalen Riverwalk».

Marked på torget i Liknes.

Jensen & Skodvin

Det ble inngått en avtale med arkitektselskapene Snøhetta og Jensen & Skodvin i forhold til et parallelloppdrag. Deres spenstige planer ble presentert i september i år.

– En styringsgruppe jobber nå med å sette sammen et forslag, som vil bli presentert på et møte 6. november. Vi plukker det beste fra de to arkitekt-forslagene, det har vært en Facebook-undersøkelse, samt at naboer, ungdomsråd og andre har kommet med sine innspill. Vi håper at prosjektet kan komme til politikerne i siste møte før jul eller første møte i 2019, slik at kommunestyret kan bestemme veien videre, sier Jostein Røyseland.

Vi håper at prosjektet kan komme til politikerne i siste møte før jul eller første møte i 2019, slik at kommunestyret kan bestemme veien videre.

Snøhettas forslag har et symbolsk tårn i sentrum.

Snøhetta
Les også

Skal ut med idékonkurranse

Les også

Orienterte om flomsikringsarbeidet

– Vi er optimister, sier prosjektleder Jostein Røyseland.

Malene Sørensen Lundberg

Tre flomprosjekter

Når det gjelder flomsikring, ser han for seg tre prosjekter; ett for sentrum, ett for Kvitla og kulturhusområdet og ett for Vollan og Åmot-området. Her er NVE inne i bildet som en viktig samarbeidspartner.

Man ønsker å forsterke forbindelsen mellom land og vann, blant annet med rampe ned i vannet, et «teppe» fra rådhuset og ned til elven. Byens forhold til elva var viktig for arkitektene da de la frem sine skisser. Aksen mellom svømmehallen, gangbroen og rådhuset er sentral.

– Vi ønsker ikke å stenge elva borte fra sentrum, sier Jostein Røyseland, som er usikker på når de forskjellige prosjektene i prosjektet kan komme i gang. Det økonomiske aspektet er også for tidlig å snakke om.

– Kvinesdal kommune har bevilget tre millioner kroner til planlegging av sentrumsutvikling og flomsikring. Det er alt for tidlig i prosessen til å anslå en kostnad. Vanligvis dekker NVE 80 % av kostnaden med flomsikringstiltak, sier Jostein Røyseland.

Siste byggetrinn i prosjektet er «The River Place Adventure Center». Opplevelsessenteret vil være et kommersielt tiltak, som forutsetter deltakelse fra bedrifter, investorer og private interesser for å kunne gjennomføres.

Vitensenter

Parallelt med sentrumsutvikling og flomsirking har Kvinesdal kommune innledet et samarbeid med Vitensenteret Sørlandet i Arendal. En styringsgruppe er nedsatt til å jobbe med denne saken.

– Vitensenteret retter seg både mot skole og publikum, og skal fremme interesse for og kompetanse i naturvitenskap og realfag. Vi jobber nå med prosjektplan for Vitensenter, avdeling Kvinesdal. Denne vil konkretisere forhold som størrelse, profil, kostnader, lokalisering og fremdriftsplan. Prosjektplanen forventes ferdig i løpet av vinteren, sier Jostein Røynestad.

Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  Slik kan et nytt, spenstig sentrum bli

 2. NYHETER

  Mulig vitensenter innen 2021

 3. NYHETER

  – Ingen planer om å utvide nå

 4. NYHETER

  Ønsker miljøtiltak i Liknes

 5. NYHETER

  «Det vil komme flere stillingsannonser innen kort tid»

 6. NYHETER

  Engasjert politisk debatt på torvet