Snart til politikerne

  • Elvepromenaden sett fra syd. FOTO: Snøhetta