Klar med nisseslede

  • Denne gjengen er godt fornøyd med juleslede. F.v Tor Øystein Eilertsen, Karen Pytten, Åse Versland (prosjektleder Handelshuset Kvinesdal) og Kevin Galdal (avdelingsleder på Asvo) FOTO: Olav Hoel