Etterlyser konkret informasjon

  • Talsmannen for beboere på Kvinesheia, Helge Wathne, er lite fornøyd med svarene han har mottatt fra Statkraft. FOTO: Bjørn Hoel