Ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug, svarer på kritikk om håndtering mobildekning.

Bjørn Hoel

– Ingen quick fix-løsning

Kvinesdals ordfører, Per Sverre Kvinlaug, sier han gjør det han kan for at det skal bli mobildekning på Ulland og andre steder i bygda med dårlig dekning.

Publisert:
  • Bjørn Hoel

I en interpellasjon fra Kvinesdal Frp til ordføreren stilles det blant annet spørsmål ved om fremdriften i forhold til mobildekningen i enkelte områder i Kvinesdal går fort nok. Frp sikter blant annet til manglende mobildekning på et sted som Ulland.

– Jeg gjør det jeg kan innenfor det handlingsrommet jeg har. Jeg har jobbet veldig mye med denne saken. Senest for noen dager siden hadde jeg og ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen, et møte med Telenor. Det var et svært positivt møte, og vi ble enige om et løp videre, i samarbeid med Farsund, sier en engasjert Kvinlaug og fortsetter:

Jeg gjør det jeg kan innenfor det handlingsrommet jeg har.

– At Telenor nå forholder seg til to kommuner er med på å øke sannsynligheten for å få dette til. For Telenor er det viktig at det blir et visst volum. Det er jo ikke sånn per i dag at noen har plikt på seg til å bygge ut. Men jeg tror dette er den største muligheten kommunen har til å få det til.

Et års tid

Ifølge Kvinlaug kan det ta et års tid før mobilnettet er oppe og går.

– Telenor vet at jeg er utålmodig i forhold til å få dette til raskt. Men det er ikke sånn at vi kan valse over grunneiere i dette området, og si at «der skal den masten stå, og der skal den stå». Dette må gjøres ordentlig, understreker han.

Arne Rygh og Kvinesdal Frp har sendt interpellasjon om mobildekning til ordfører Per Sverre Kvinlaug.

Bjørn Hoel

– Ingen quick fix

Kvinlaug gjentar det han har sagt før, at han har stor forståelse for den frustrasjonen som eksempelvis ekteparet Eriksen opplever på Ulland.

– Ja, det har jeg virkelig, ikke minst fordi de har måttet vente så lenge. Men her er det dessverre ingen quick fix. Samtidig vil jeg si at jeg har stor tro på den intensjonsavtalen vi har inngått med Telenor. Når man har en slik avtale skal det mye til for at dette ikke skal lykkes, sier han.

– Hva tenker du om den avtalen som Netcom(nå Telia) gjorde med en grunneier som var nabo til familien Eriksen på Skiptingåsen? I et dokument fra 2008 fra fylkesmannen i Vest-Agder står det et det vises til Kvinesdals kommunes ekspedisjon 26. juni 2008, og hvor det fremgår at fylkesmannen ikke vil fraråde en dispensasjon som går ut på et bygge en mast på 26 meter?

– Jeg har hørt om avtalen, men jeg kjenner ikke detaljene. Mitt spørsmål blir da: Hvorfor har de ikke vist noen interesse for å bygge ut her, på de 12 årene som har gått? Jeg tror det kan henge sammen med at det ikke har vært kommersielt lønnsomt, sier ordføreren.

– Nå har Kvinesdal inngått en intensjonsavtale med Telenor. Er det med på å utelukke andre aktører?

– Nei, nei, nei. Det er ikke slik det fungerer. Vi skulle gjerne ønsket Telia velkommen. De fikk jo tillatelse i 2008, som de ikke har benyttet seg av. Nå kjenner jeg som sagt ikke detaljene i ordlyden i den kontrakten som denne grunneieren inngikk. Personlig vil jeg anta at det henger sammen med få kunder, sier han.

Vi skulle gjerne ønsket Telia velkommen.

Sikkerhet

På spørsmål om han ikke er bekymret for sikkerheten til veifarende i dette området, ikke minst på bakgrunn av at mange kan komme til å velge norgesferie i år, på grunn av koronaen, svarer han at det nettopp er det som er selve essensen i hans engasjement i denne saken.

– Jeg er overbevist om at det er samarbeidet med Farsund som kan gjøre av vi får realisert mobildekning både for fastboende og de som kjører gjennom, sier Kvinlaug.

Nettleie

Han påpeker videre at om Telenor lykkes med å få etablert seg i det omtalte området fra Jervollstad til Ulland, så tror han det vil være mulig for andre aktører å leie nett av dem.

– Jeg mener det kom en forskrift om det for noen år siden, sier Kvinlaug.

Publisert:

Les også

  1. Pusher på for bedre mobildekning

  2. – Dårlig mobildekning er et stort problem

  3. – Kan ta ett år