Mistanke om straffbare forhold etter konkurs

  • Jimmy Ågedal Hellestøl var lærling innen bilsalg ved Kvinesdal Auto da selskapet ble slått konkurs. Her i samtale med bostyrer, advokat Arild Karlsen, som ba tingretten om å videresende konkursen til politiet. FOTO: Torrey Enoksen