– Ingen vesentlige merknader

  • Kystverket har kommet med sin høringsuttalelse vedrørende en søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for akvakultur i Sagebukta i Fedafjorden. FOTO: Ove Larsen