Jevn pågang i valglokalet

  • Valgfunksjonær Petter Svindland forklarte velgerne stemmeprosessen da de kom inn i valglokalet på rådhuset i Kvinesdal. FOTO: Olav Hoel