Her drikker ungdommen alkohol oftest i fylket

  • En av fire ungdommer i Kvinesdal, fra 8. trinn til tredje klasse på videregående har i «Ung i Agder»-undersøkelsen svart at de drikker alkohol månedlig eller oftere. Det er mest i Vest-Agder. FOTO: Rune Hauan