Helikoptersaging langs høyspentlinjene

  • Ved hjelp av helikopter skal det nå ryddes langs høyspentnettet mellom FOTO: Agder Energi