Alpinsenter søker bevillinger

  • Krågeland Alpinsenter AS driver foreløpig på Krågeland Alpin Kafé sin skjenke- og serveringsbevilling. FOTO: @kragelandet