Rydder opp i planene for Feda

  • Arkeologisk registrering er gjennomført i forbindelse med områdeplanen for Feda. FOTO: Rune Hauan