Vurderer livreddende prosjekt

  • Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug vil be rådmannen utrede saken om at brannmannskapene ønsker økt kompetanse for helseoppdrag. FOTO: Malene Sørensen Lundberg