Kommunalsjef Geir Bruli mener den lavere prosentandelen kvindøler som ønsker å ta høyere utdanning, sammenlignet med landsbasis, kan ha sammenheng med at Kvinesdal er en tradisjonell industribygd hvor utdanningsnivået ikke er så høyt.

Privat

– Skeptiske til fremtiden

Kvinesdal har lavest prosentandel elever blant Lister-kommunene som tror de vil ta høyere utdanning. Det fremkommer i den siste Ungdata-undersøkelsen.

Publisert: Publisert:
  • Malene Sørensen Lundberg

– De er litt mer skeptiske til fremtiden og om de skal ta høyere utdanning, sier kommunalsjef Geir Bruli.

Han mener det kan ha sammenheng med at Kvinesdal er en tradisjonell industribygd hvor utdanningsnivået ikke er så høyt.

Mens 61 prosent av landssnittet tror de vil satse på høyere utdanning, svarer bare 42 prosent det samme i Kvinesdal. Hægebostad følger etter med 45 prosent, og i Listerregionen står Flekkefjord kommune sterkest prosentantall med 65 prosent.

Kommunalsjef i Kvinesdal, Geir Bruli, forteller at de vektlegger funnene i Ungdata-undersøkelsen høyt. Listerregionene har skapt et prosjekt med navn Unge Lister 2019 som jobber med funnene i fellesskap.

Privat

Ungdata-undersøkelse 2019

Høyere utdanningLekserOrganisert fritidTrening
Kvinesdal42395373
Lyngdal59345576
Flekkefjord65276982
Hægebostad45337681
Farsund50386480
Vest-Agder61336783
Norge61396583

Kilde: Ungdata.

Svarene i undersøkelsen ble oppgitt i 2019, med unntak av landets samlede svar som er fra 2017 til 2019.

Les også

Uførebygda

Endre holdninger

Han påpeker at det tar tid å bygge og endre holdninger.

– Mange her har opp gjennom årene jobbet innen anlegg og oljerelatert industri med både interessante og godt betalte jobber. Da de begynte i disse jobbene var ikke de formelle kompetansekravene så store og realkompetansen ble vektet mer enn nå. Familiene har hatt en grei inntekt og barna kan nok tenke at dette er bra, forklarer Bruli.

Utfordringen for samfunnet nå er imidlertid den store teknologiske utviklingen som foregår, og som gjør at det er særdeles viktig å kunne tilby de unge en rett og god kompetanse.

Kommunalsjefen forsikrer om at de gjør sitt beste for å gi sine unge kompetansen.

– Vi skal gi våre elever den beste utdanningen. Faglige resultat har ligget litt bak landsnittet, men kommunen har jobbet seg oppover og har flere år ligget over landsnittet på grunnskolepoeng. Siste skoleåret kom vi dessverre under.

Familie, venner og medisinbruk

Familien har dårlig rådFornøyd med foreldreneFortrolig vennReseptfrie medikamenter
Kvinesdal4859317
Lyngdal3808620
Flekkefjord4829016
Hægebostad0888614
Farsund5789019
Vest-Agder4839118
Norge4849017

Fenomen

Et moment kommunen kommer til å jobbe tett på, er å løfte ungdommens motivasjon til skolearbeid.

– I undersøkelsen for dette skoleåret ser vi blant annet at barnas motivasjon har sunket litt, og dette er noe vi i kommunen nå vil løfte frem. Dette ser en jo også i Ungdata undersøkelsen. Dette er et fenomen man ser over hele landet og er nok en av grunnene til forestående endring av skolenes fagplaner, formidler Bruli.

Skolens innhold skal passe bedre med dagens samfunnsutvikling, og det er noe kommunen kommer til å bruke mye energi på.

Tobakks- og alkoholbruk

RøykingAlkoholberuset
Kvinesdal722
Lyngdal310
Flekkefjord522
Hægebostad72
Farsund611
Vest-Agder310
Norge213

Verstinger

Både Kvinesdal og Flekkefjord ligger på topp i Lister når det kommer til røyking og alkohol.

Mens to prosent av landets elever svarte ja på spørsmål om røyking, og 13 svarte positivt på spørsmål om de har vært alkoholberuset, svarte Kvinesdal henholdsvis med syv prosent på røyking og 22 prosent på alkoholberusning. Det sistnevnte svarte 22 prosent i Flekkefjord også positivt på.

– Økningen i rusbruk er nok noe av det som bekymrer mest. Dette er ikke et spesielt fenomen i Kvinesdal, men vi vil sette mye inn på å snu trenden der, sier kommunalsjefen.

Psykisk helse og mobbing

Psykiske helseplagerBlir mobbet
Kvinesdal188
Lyngdal1911
Flekkefjord138
Hægebostad79
Farsund157
Vest-Agder158
Norge158

Et av tiltakene som kommunen har iverksatt, er det nye prosjektet Unge Lister.

Prosjektet ble satt i gang etter den siste Ungdata-undersøkelsen, hvor intensjonen er at Listerregionen sammen skal jobbe rundt funnene fra undersøkelsen. Der blir det opprettet egne, tverrfaglige grupper i hver kommunene, ifølge Bruli.

Publisert:

Les også

  1. Statsbudsjettet vil påvirke privatøkonomien

  2. – Vi skaper mye